smart strategy marketing a marketingová komunikace

Public Relations

Public relations patří v současné době mezi nejdůležitější  prvky marketingové komunikace. Dobrá pověst podniku začíná být výrazným aktivem, který zákazníci preferují. Společnost smart strategy se specializuje na public relations hlavně pro klienty z okresu Ústí nad Orlicí a východních Čech.


Našim klientům přinášíme komplexní služby v oblasti public relations. Od identifikace faktorů, které se podílejí na utváření pověsti společnosti. Přes správné nastavení komunikačních cílů až po identifikaci klíčových médií. Konkrétní kreativní techniky pak dotváří a finalizují správně vedené public relations. Dobře zvolená média pak dokážou přesně zasáhnout vybrané cílové skupiny. Pro naše klienty z oblasti Ústí nad Orlicí pak zajišťujeme vztahy s médii, vztahy se zaměstnanci  a vztahy s investory.  Jsme přesvědčeni, že správně vedené a nastavené public relations začíná dobře zvládnutou interní komunikací.

Pro naše klienty zajišťujeme celý public relations program:


Publications – (publikace, časopisy, newslettery, zaměstnanecké  časopisy, klientské časopisy atd.


Events – organizujeme veřejné akce, sportovní a kulturní akce jak pro zaměstnance, tak i pro klienty jednotlivých firem. Akce pak organizujeme hlavně v regionu Ústí nad Orlicí.


News – vydáváme tiskové zprávy o organizaci, produkty či službě. Osobně informujeme cílová média o aktivitách klientů.


Community involment activities – angažovanost firem v regionu kde působí je dle našeho názoru jedním z významných faktorů public relations. Organizace je součástí regionu a společnosti kde působí.


Identity media – pro naše klienty zajišťujeme konzultace v oblasti identity media. Všechny prvky identity media (vizitky, firemní hlavičkové papíry, firemní obálky, oblečení atd.) musejí být v úplné schodě.